De software-ontwikkelaars

Nico is zopas lid geworden van de informaticaclub "Olympiades". Hij merkt al snel op wie gewoonlijk samenwerkt met wie:

Om er beter zicht op te krijgen, heeft Nico het diagramma hiernaast getekend, waarin elk vakje een ontwikkelaar voorstelt en elke lijn twee ontwikkelaars verbindt die samenwerken. Hij heeft echter vergeten de namen van de ontwikkelaars in de vakjes te noteren. Kan jij dat alsnog doen?

Sleep de namen in de overeenkomstige vakjes.

Aarzel niet een pen en kladpapier te gebruiken.