Peinture

Programmeer de robot om elk gemarkeerd vakje te schilderen, maar gebruik de instructie "vakje schilderen" slechts eenmaal.

Je kunt het blok "vakje schilderen" maar één keer gebruiken. Gebruik de kolom en de rij van de robot en de operators en/of.

In dit geval moet de robot 10 keer vooruitgaan en alleen een vakje schilderen als de kolom groter dan of gelijk aan 6 is.