Vervuiling

Eén van de buizen bovenaan bevat vervuild water. Achterhaal welke.

Volg hiertoe de drie aangegeven stappen, door 23 buizen voor te bereiden om te analyseren.

Opgepast : telkens wanneer je herbegint, kan het een andere buis zijn die vervuild is.

DEZE BUIZEN ANALYSEREN
NAKIJKEN